Tuotteet ja valmennusohjelmat

Mahdollisuuksia ei voi myydä! Pitää myydä tuotteita ja palveluja. Siksi olemme koonneet tähän avuksesi kuvauksia erilaisista tuotteistamme ja valmennusohjelmistamme. Nämä antanevat osviittaa osaamisestamme, mutta eivät ole kaiken kattava kuvaus koko tuote- ja palvelutarjonnastamme.

Kansainvälistyminen
Matkailuyrityksille, -verkostoille ja -keskuksille tarkoitettu rekisteröity kansainvälistymisohjelma Maailmalle!R, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Perusrunko toteutuksestamme kuitenkin tässä.

Laatu
Laatutyöskentelyn tavoitteena on aikaansaada yritykseen kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. Avainsanoja laadussa ovat toiminnan suunnittelu, suunnitelmien toteuttamiskyky, tulosten seuranta ja mittaaminen sekä jatkuva parantaminen.

Liiketoiminnan kehittäminen
Kotipesä kuntoon!R on toinen Suomen Matkailukonsulttien rekisteröity valmennusohjelma. Siinä käydään läpi kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta keskeiset osa-alueet, mm. asiakkaat, palvelut, tarinallistaminen, hinnoittelu, markkinointi & myynti (myös sähköisesti), turvallisuus, sopimukset ja vastuullisuus toiminnassa. Lopullinen sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan

Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
Yrittäjän kannattaa valita asiakkaansa. Tämän päätöksen avulla suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen liiketoimintaan, markkinointiin ja myyntiin liittyvät tekijät. Markkinoinnin kilpailukeinojen läpikäynti, segmentointi, markkinointi-, myynti- ja toimintasuunnitelma sekä yrityksen vuosikello kuuluvat tähän osioon. Myyntiprosessin suunnittelu ja hallinta, ensikontakti, vastaväitteiden käsittely ja lisämyynti ovat myös mukana.

Tarinallistamalla tulosta
Valmennusohjelmassa yhdistyy käytännönläheinen palvelujen tarinallistaminen,
tuotteistaminen ja myynti. Valmennuksessa keskitytään yhdessä matkailuyrittäjien kanssa tuottamaan elämyksellisiä palvelukokonaisuuksia, joissa on vahva ja erottuva tarina ja jotka paketoidaan niin, että myynti on helppoa. Ja nyt tuotteet myös viedään myyntiin asti sillä työpajoihin otetaan mukaan myyjät ja markkinoijat.