Toimitusehdot


Suomen Matkailukonsultit tekevät jokaisesta toimeksiannosta erillisen sopimuksen. Sopimuksissa noudatetaan yleisesti seuraavia periaatteita:

Toimeksiannon tavoitteista, sisällöstä ja palkkioista sovitaan aina ennakolta.
Toimeksiannot toteutetaan tilaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla ja sovitussa paikassa. Koulutustilaisuuksien toteutuspaikalta toivomme, että se on osallistujien kannalta mukava, helposti saavutettava ja että siellä on käytettävissä nykykäytännön mukaiset normaaleiksi katsottavat tietotekniset laitteet Internet-yhteyksineen. Tilavuokra ei sisälly toimeksiantosopimukseen, vaan kuuluu tilaajan vastuisiin.
 
Koulutuksen hintaan sisältyy käytettävä aineisto (yksi kappale) sekä sähköisessä muodossa että paperiversiona. 

Keräämme toimeksiannoista palautteen osallistujilta ja toimitamme yhteenvedon siitä toimeksiannon tilaajalle.
 
Toimeksiannon hintaan ei sisälly konsultin/kouluttajan matka- ja majoituskustannukset eikä päivärahat. Niiden osalta noudatamme Verohallinnon vuosittain vahvistamia ohjeita.
 
Pakottavissa tilanteissa aikataulumuutoksista pyritään sopimaan tilaajan kanssa joustavasti. Mikäli muuta ei ole sovittu, käytämme seuraavia  peruutusehtoja:
Tilatun ja vahvistetun toimeksiannon voi peruuttaa kuluitta kuukautta ennen toteutusta. Mikäli tilaus peruutetaan 30-14 vuorokautta ennen toteuttamisajankohtaa,  peritään 25 % toimeksiannon sovituista kustannuksista. Mikäli peruutus tapahtuu 13-7 vrk ennen toteutusta, peritään 50% toimeksiannon sovituista kustannuksista. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, sovittu kustannus peritään kokonaisuudessaan. Osallistujamäärän pieneneminen ei vaikuta toimeksiannon hintaan.
 
Muilta osin noudatamme toiminnassamme PKT-säätiön yleisiä sopimusehtoja (linkki alla) vuodelta 2000.