Asiakasreferenssit - Suomen Matkailukonsultit

Nukula Oy, Jyväskylä - videosuosittelu (uusi! Lisätty 10.12.)

Matkailukonsulttien Jouni Ortju ja Tuula Poutanen toteuttivat kesän ja alkusyksyn 2014 aikana Jyväskylän Oravasaaressa sijatisevalle Nukulalle pk-matkailuyrityksille tarkoitetun liiketoiminnan kehittäminen -valmennuksen, jossa käydään läpi kahden päivän aikana yrityksen asiakkaat, palvelutuotteet, markkinointi- ja myyntitoimenpiteet sekä toiminnan vuosikello. Toinen osio koostuu kolmesta valmennuspäivästä, joissa hankitaan yritykselle asiakkaita, toteutetaan markkinointikampanja, järjestetään tutustumisvierailu(ja), suunnitellaan ja toteutetaan palautteen keruu ja sovitaan yksityiskohtaisesti jatkotoimenpiteistä.

Yrittäjä Hannele Levävaara, Nukula Oy puh. 040-703 8136

Kotipesä kuntoon! TM - maaseutumatkailun ammattitutkintokoulutus

Jyväskylän aikuisopistossa toteutettiin ajalla 12/09 - 12/10 maaseutumatkailun ammattitutkinto ja siihen valmistava koulutus. Tutkinnon suorittajat ovat keskisuomalaisia maaseutumatkailuyrittäjiä. Täysin uutta valmistavan koulutuksen toteuttamisessa oli se, että se tehtiin yhdessä Suomen Matkailukonsultit Oy:n kanssa. Toimijoiden työnjako oli selkeä: Aikuisopisto vastaa tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja tutkinnon suorittajien ohjauksesta, Suomen Matkailukonsultit Oy puolestaan valmistavan koulutuksen toteuttamisesta; kouluttajien valinnasta ja koulutuspäivien sisällöstä.

"Yhteistyömme toimi erinomaisesti" toteaa Jyväskylän aikuisopistossa vastuukouluttajana toiminut Merja Välimaa. "Toimintamalli ja koulutuksen sisältö suunniteltiin yhdessä - toteutuksen lähtökohtana olivat tutkinnon osaamisvaatimukset sekä tutkinnon suorittajien yritystoiminnan kehittäminen. Erityisen hyvänä olen pitänyt sitä, että sovimme hyvissä ajoin etukäteen työnjaosta: Suomen Matkailukonsultit paitsi toteuttivat koulutuspäivät, myös antoivat päiviin liittyen ennakko- ja välitehtävät ja antoivat opiskelijoille niistä palautetta verkko-oppimisympäristömme kautta. Ohjauksen ja koulutuksen suunnittelun taustaksi teimme yhteistyössä henkilökohtaiset tutustumiset kaikkiin osallistujayrityksiin. Suomen Matkailukonsultit Oy teki puolestaan pääosin opiskelijahankinnan - tämä oli arvokas lähtökohta sille, että koulutus voitiin ylipäätään toteuttaa."

"Osallistujien palautteet koulutuspäivien osalta olivat pääsääntöisesti erinomaisia. Koulutuksen aloittaneista 15 tutkinnon suorittajasta on tutkinnon suorittamassa loppuun 10 henkilöä."

"Tämä konsepti on mielestäni ollut hyvä vaihtoehto kokonaan omin resurssein toteuttavalle koulutukselle. Uskonkin, että Jyväskylän aikuisopiston ja Suomen Matkailukonsultit Oy:n nyt pilotoima malli on varsin toimiva myös muiden oppilaitosten kanssa tehtäviin toteutuksiin. Minulta voi mielellään kysyä asiasta lisätietoja."

Merja Välimaa, kouluttaja Jyväskylän aikuisopisto puh. 040-341 6218, merja.valimaa@jao.fi

Rauman seudun matkailun tuotteistamishanke

Hankkeen 2010 – 2012 keskeisenä tavoitteena oli luoda matkailutuotteita, joita asiakkaiden on helppo ostaa ja toimijoiden helppo myydä. Hankkeessa oli mukana 29 maaseudun ja saariston toimijaa ja hanke sai rahoituksensa Satakunnan ELY-keskukselta.

Kouluttaja Jouni Ortjua Suomen Matkailukonsultit Oy:stä pyydettiin heti hankkeen alkuvaiheessa kertomaan peruslähtökohtia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja tuotekehitykseen liittyen. Tuotteistamiskoulutuksessa käytiin läpi erityisesti tuotekorttien tarpeellisuutta, hinnoittelun perusteita, verkostoitumisen tärkeyttä ja myynnin merkittävyyttä liiketoiminnalle. Myöhemmin Jouni Ortjua toivottiin uudelleen kouluttajaksi ja tuotteistamispäivä sai jatkoa myynnin ja markkinoinnin teemoilla kahtena lisäkoulutuspäivänä.

"Jouni Ortju on kouluttajana erityinen: hän on samaan aikaan asiallinen ja hauska sekä mielenkiintoinen ja suora. Parasta on, että Ortju on rehellinen mielipiteissään, mutta arvostaa silti kuulijan näkökulmaa. Hän etsii kuhunkin koulutukseen sopivan lähestymistavan ja esittää faktat erittäin ymmärrettävästi. Kuitenkin jokaisen koulutuksen jälkeen kuulijalle jää ”hyrrä hyrräämään” ja Ortjun puoleen on lupa kääntyä vielä koulutuksen jälkeenkin."

Johanna Sainio, projektikoordinaattori
Rauman seudun matkailun tuotteistamishanke